top of page

Projekt RD Chorvátsky Grob: Osvetlenie v akustickom strope Barrisol

Napínaný strop zabezpečuje perfektnú akustiku v priestore bez obmedzení pri riešení osvetlenia, závesného alebo zabudovaného v strope.

Produkty použité v realizácii

Produkty použité v realizácii