top of page

Fakturačné údaje

emission,s.r.o.

Majerníkova 44

841 05 Bratislava

IČO: 35 955 481

DIČ: 2022064561

IČ DPH: SK2022064561

Bankové 

spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu: 262 076 8781/1100

IBAN: SK18 1100 0000 0026 2076 8781

Obchodný

register

 

Mestský úrad

Bratislava III

Oddiel: Sro

Vložka č. 37602/B

bottom of page